Хотим выразить благодарность за помощь в сборе средств
для реализации проекта «Ремонт системы отопления Дворца культуры Гознака»
Средства переданы по ведомости.
Ваганова +500
Патокина Т.П. +100
Гасанова И.К. +100
Соловьева Н.Н.+100
Щербакова О.А. +100
Кизима Н.М. +100
Азанова Л.А. +100
Рыбьякова А.В. +200
Максимова В.С. +100
Богомягкова Н.М. +500
Милованова И. +1000
Столбов Ю.Н. + 500
Исаева А.А. +300
Пастухова Ю.А. +500
Бурдина С.В. +200
Суворова Л.Н. +500
Бурылова О.С. +250
Туксузова Е.В. +500
Сердечная Е.В. +1000
Спирин А.С. +1000
Агеева Т.П. +300
Перминова Е.А. +1000
Цуцкарева Н.В. +1000
Полина С.Н. +1000
Емельянова Т.А. +1000
Лундина Т.В. +500
Вяткина Т.С. +500
Дениш А.Н. +1000
Протаскина С.А. + 500
Кокарев В.В. +1000
Шамин А.С. +500
Бойко Н.В. + 1000
Татьянникова Л.А. +500
Баранова П.В. +1000
Лобанова Т.П. +1000
Журавлева Е.А. +1000
Кузнецова Н.В. +500
Ярыгина Ю. +1000
Игнатенко Н.И. +1000
Морозова Л.Ю. +1000
Хазиев В.Г. +1000
Итого собрано средств 19100+24950=44050 рублей
СПАСИБО!!!!